เลเซอร์มีมากมาย เลือกชนิดไหนดี

การใช้เลเซอร์เพื่อรักษาภาวะผิดปกติของผิวหนัง

เลเซอร์มีมากมาย เลือกชนิดไหนดี

การใช้เลเซอร์เพื่อรักษาภาวะผิดปกติของผิวหนัง หรือเพื่อเสริมสร้างความงาม เป็นวิธีการรักษาซึ่งกาลังเป็นที่นิยมและรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สถานพยาบาลที่ให้บริการการรักษาด้วยเลเซอร์ผุดขึ้นมากมายราวกับดอกเห็ด ไม่ว่าจะเป็นตึกแถวในย่านชุมชน ห้องเช่าในห้างสรรพสินค้า ในโรงพยาบาลทั้งของรัฐและเอกชน เหตุผลที่ทาให้เลเซอร์กลายเป็นที่นิยมเพราะเป็นวิธีการรักษาที่ไม่ยุ่งยาก (เมื่อเทียบกับวิธีอื่นๆ ในอดีต) และผลการรักษาดีมาก มีโอกาสเกิดผลข้างเคียงน้อย ด้วยความก้าวหน้าของวิทยาการทาให้มีการคิดประดิษฐ์เลเซอร์ชนิดใหม่ๆ เพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้ป่วยที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ ในปัจจุบันจึงมีเลเซอร์มากมายหลายชนิดที่ใช้อยู่ในวงการแพทย์ ไม่ใช่เพียงแต่ผู้ป่วยเท่านั้นที่ติดตามความก้าวหน้าของวิทยาการแขนงนี้ไม่ทัน แม้แต่แพทย์ผิวหนังเองก็ทราบดีว่าพวกเราแทบจะต้องวิ่งตามความรุดหน้าของศาสตร์แขนงนี้

เลเซอร์ คือ แสงชนิดหนึ่งซึ่งมีความจ้าและพลังงานสูงมาก สิ่งที่ทาให้เลเซอร์แตกต่างกับแสงชนิดอื่นๆ คือ พลังงานของแสงเลเซอร์สามารถดูดซึมเข้าไปในส่วนประกอบเล็กๆ ในเซลล์ผิวหนังได้ เช่น แสงเลเซอร์บางชนิดสามารถดูดซับเข้าไปในเม็ดสีเมลานิน บางชนิดดูดเข้าไปในเม็ดเลือดหรือดูดเข้าไปในเซลล์ทีร่มีน้าเป็นองค์ประกอบ

เลเซอร์แต่ละประเภทสามารถใช้รักษารอยโรค หรือกาจัดริ้วรอยต่างประเภทกัน ตามตารางต่อไปนี้

การใช้เลเซอร์เพื่อรักษาภาวะผิดปกติของผิวหนัง

 

admin administrator

Leave a Reply